Mpepo na lolenge ya sika, oyo nanu ezala te!

Solar Ship azotonga ba mpepo nalolenge ya sika na makoki kili kili pona ko yanola ba mposa ya bisika oyo ezali pasi po na ba mpepo misusu kokoma.

Bikolo ebele bisika solarship azokende bizali na mikakatano na oyo etali banzela ya malamu to pe bisika ya malamu pona ba mpepo kokita.

Kasi ba mpepo oyo solarship azali kotonga eza na makoki ebele. Nguyanaye ya kotindika ezali kowuta na  mopepe oyo ezali penza pepele koleka mipepe kolandisama nalolenge aerodynamik oyo etongameli.

Mapapu ya ba mpepo ya solarship etongami nalolenge oyo bikoki kamata pe kokita ata na bitando ya masano. Mapapu ya ba mpepo ya solarship bizali na makoki ya kozua kowuta na mwese nguya oyo esengeli pona kopumbua.

Nasuka nayango ba mpepo ya solarship ezali na makoki ebele  kolandisama bisika nionso mutu azali.

CAFRBRPTEast African CommunityCDRWBIMGIDIRJPChina